top of page

Kupa Terapi ( Hacamat )

hacamat.jpg

Hacamat tedavisinin neredeyse tıp tarihi kadar köklü bir geçmişi vardır.

Tarihte Mısır, Çin, Avrupa ve İslam medeniyetlerinin hepsinde koruyucu ve tedavi edici bir sağlık uygulaması olarak kullanılmıştır.

İslam medeniyetinde de Peygamberimiz (s.a.v.) in "Sizin tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır" övgüsünü aldığı için 1400 yıldır kesintisiz uygulanmıştır.

Günümüzde de ABD, Avrupa ve Uzak Doğuda birçok ülkede aktif olarak uygulanmaya devam etmektedir.

bottom of page